Marga van Wiggen

Calamiteitenonderzoeker

Mijn drijfveer om me met de zorg in brede zin bezig te houden, is de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Zorg moet natuurlijk aansluiten bij de wensen en behoeften van de persoon die de zorg ontvangt. Tegelijkertijd moet de professional die de zorg verleent zijn of haar vak zo goed mogelijk kunnen uitoefenen. Ik draag graag bij aan de oplossing van een concreet probleem, of het nu een klacht of een calamiteit is. Maar ik vind het minstens zo belangrijk dat we lering trekken uit de situatie.  

Ik hecht grote waarde aan onafhankelijkheid en onpartijdigheid, nakomen van afspraken, openheid en eerlijkheid bij onderzoek, een gedegen rapportage en creativiteit bij het bedenken van oplossingen. 

Ik heb ervaring met zowel algemeen patiëntenrecht als de regelgeving over gedwongen zorg, vooral in de geestelijke gezondheidszorg, maar ook in verschillende ziekenhuizen en bij klachtbehandeling bij verschillende paramedische beroepsgroepen.