KLACHTENMANAGEMENT IN DE ZORG

Het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) ondersteunt zorgaanbieders bij hun klachtenmanagement. We helpen u te voldoen aan de wettelijke eisen en bieden professionele ondersteuning bij de onafhankelijke afwikkeling van klachten, incidenten en calamiteiten.

Verbeter de zorg met effectief klachtenmanagement

Een klacht is een waardevol kwaliteitsadvies. Sterke organisaties investeren daarom in klachtenmanagement. Door te luisteren naar feedback van cliënten en er van te leren kunt u de kwaliteit van zorg structureel verbeteren en de cliënttevredenheid vergroten.

Goed omgaan met klachten en incidenten vraagt veel aandacht en een professionele aanpak. Omdat u als zorgaanbieder in de eerste plaats goede zorg wilt leveren, nemen we u dit graag uit handen.

Het CBKZ ondersteunt u bij het inrichten en optimaliseren van uw klachtenmanagement in lijn met de wettelijke eisen. Dit doen we door middel van trainingen, onderzoek en praktische ondersteuning bij klachten en incidenten, zoals de beschikbaarstelling van een externe klachtenfunctionaris, klachtencommissie of onafhankelijke voorzitter van een calamiteitencommissie.

Het CBKZ helpt uw zorgkwaliteit te verbeteren. Door te leren van klachten en de klanttevredenheid goed te managen. 

Externe klachtenfunctionarissen en klachtencommissies helpen uw cliënten bij het vinden van een oplossing.

Het CBKZ biedt trainingen voor klachtenfunctionarissen, beleids- en kwaliteitsmedewerkers, en klachtencommissies in de zorg.

Bij de uitvoering van een calamiteitenonderzoek als gevolg van een incident brengt het CBKZ externe deskundigheid in.

ONS TRAININGSAANBOD

Klachtenfunctionaris in de zorg

2 dagen | € 795,00 | 12-15 deelnemers
Tijdens de praktijkgerichte training 'Klachtenfunctionaris in de zorg' leert u in 2 dagen alle ins en outs over de Wkkgz en klachtenbemiddeling.

meer informatie >

Klachtenfunctionaris in de zorg (verdiepingstraining) 

2 dagen | € 795,00 | 10-12 deelnemers
De verdiepingstraining is een vervolg op de training ‘Klachtenfunctionaris in de zorg’.

meer informatie >

Klachten in de verloskundige zorg

1 dagdeel |  99,00 | 12-15 deelnemers
In de training Klachten in de verloskundige zorg staan we stil bij klachtbehandeling voor en door verloskundigen.

meer informatie >

WIJ WERKEN VOOR

Het CBKZ werkt voor klanten in heel Nederland, zowel voor instellingen als voor zelfstandige beroepsbeoefenaars. Wij werken onder andere voor:

Distintio
Moria
De Hoop ggz
Sint Antonius Ziekenhuis