Nieuwe wetten per 1 januari 2020, bent u voorbereid?

Per 1 januari 2020 gaan twee nieuwe wetten in: de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte ggz. In deze blog de belangrijkste punten op een rij.

Vervanging

De Wet zorg en dwang geeft kaders voor de onvrijwillige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en dementie. De Wet verplichte ggz behelst het wettelijk kader voor de onvrijwillige zorg van mensen met een psychiatrische aandoening. Beide wetten vervangen de Wet bopz (Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen).

Verandering klachtenmanagement

De huidige wet Bopz schrijft voor dat klachten over de toepassing van dwang door een klachtencommissie moeten worden beoordeeld. Uitspraken van de klachtencommissie op basis van de Bopz zijn bindend. De nieuwe wetten staan organisaties niet meer toe een eigen klachtencommissie in stand te houden. De wetten leggen het initiatief bij de branche- en cliëntenorganisaties om een klachtencommissie in te stellen.

Heeft u vragen over de ontwikkelingen die samengaan met de beide nieuwe wetten, neem dan gerust contact op met ons. We zijn u graag van dienst.

Annelies van der Ham

adviseur klachtenmanagement en klachtenfunctionaris