Complexe klachten? Het CBKZ biedt een deskundige klachtencommissie.

Bij complexe klachten kunt u via het CBKZ een onafhankelijke klachtencommissie inschakelen. Niet alle klachten lenen zich er namelijk voor om afgehandeld te worden door een (interne) klachtenfunctionaris.

Professionals met ruime ervaring

Een dergelijke klachtencommissie bestaat uit professionals met ruime ervaring in de zorg, onder voorzitterschap van een jurist. Alle leden nemen op persoonlijke titel zitting in de commissie.

Een klachtencommissie doet onderzoek naar de klacht en voert gesprekken met de betrokken partijen (hoor en wederhoor). In dit proces kijken we naar de wettelijke kaders, maar de menselijke kant verliezen we natuurlijk niet uit het oog.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Ondersteuning en advies

Heeft u vragen over de nieuwe Wkkgz-regels of over de verbetering van klachtenmanagement in uw organisatie? Onze adviseurs helpen u graag verder!  Bel: 0183 - 682829 of mail info@cbkz.nl.

Onafhankelijke Klachtencommissie

Wij werken voor

Het CBKZ werkt voor klanten in heel Nederland, zowel voor instellingen als voor zelfstandige beroepsbeoefenaars. Wij werken onder andere voor:

Moria
Leger Des Heils
Siriz
Distintio
De Hoop ggz