Aanvraag erkenning Geschillencommissie Gehandicaptenzorg ingediend

  • Bericht auteur:

VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland), Ieder(In) (netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte) en het LSR (landelijk steunpunt medezeggenschap voor cliënten) hebben met de SGC (Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken) overeenstemming bereikt over het gezamenlijk opzetten van de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. Bij deze geschilleninstantie kunnen klagers in hoger beroep als ze het niet eens zijn met een klachtbehandeling door de zorgaanbieder.

Cliënten kunnen met een klacht terecht bij een klachtenfunctionaris van de zorginstelling. Biedt deze klachtbehandeling geen uitkomst dan kan deze vervolgens in hoger beroep worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie. De geschilleninstantie is onpartijdig en kan een onafhankelijke, bindende uitspraak doen over de klacht. Ook kan de instantie een schadevergoeding toekennen tot 25.000 euro.

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft onderhandeld met de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken (SGC) over de geschilleninstantie voor de gehandicaptenzorg die voldoet aan de Wkkgz. VGN, Ieder(In) en LSR hebben met de SGC overeenstemming bereikt over het instellen van de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg (commissie) en het reglement waarmee gewerkt gaat worden.

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. De Wkkgz eist dat alle zorgaanbieders vanaf 1 januari 2017 zijn aangesloten bij een erkende geschilleninstantie en beschikken over een klachtenbehandelaar. Geschilleninstanties moeten erkenning aanvragen bij de overheid. Tot nu toe zijn er vijf geschilleninstanties erkend door de overheid. De aanvraag voor erkenning van de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg is ingediend bij het ministerie van VWS. Daar wordt getoetst of het reglement voldoet aan de eisen uit de Wkkgz en de erkenning namens de minister verstrekt.