Externe Klachtenfunctionaris regio Limburg

 • Bericht auteur:

Het CBKZ zoekt een externe klachtenfunctionaris voor de regio Limburg.

Het CBKZ is een landelijk werkend bureau en vervult voor veel zorgorganisaties en diverse brancheverenigingen o.a. de rol van externe klachtenfunctionaris. Voor uitbreiding van ons netwerk van klachtenfunctionarissen zijn we op zoek naar een kandidaat die in de regio Limburg op een onafhankelijke en zelfstandige manier inhoud kan geven aan de functie van externe klachtenfunctionaris. We zoeken een professional die met kennis en ervaring wil bijdragen aan het verbeteren van relaties tussen zorgorganisaties en hun cliënten en hun naasten.

De functie van externe klachtenfunctionaris vraagt een ruime inzetbaarheid en flexibele invulling, waarbij de ureninvulling varieert. Je bent zelf verantwoordelijk voor het afhandelen van klachten. Hierbij werk je nauw samen met de professionals op ons kantoor in Gorinchem en maak je gebruik van ons beveiligde klachtmanagementsysteem.

Profiel CBKZ-klachtenfunctionaris

Als klachtenfunctionaris beschik je over competenties die aansluiten bij het beroepsprofiel van de VKIG (Vereniging van Klachtenfunctionarissen in instellingen voor Gezondheidzorg).

Houding

 • respectvol voor beleving en opvattingen van de ander;
 • open en onbevooroordeeld;
 • integer, eerlijk en betrouwbaar;
 • onafhankelijk;
 • overtuigend en daadkrachtig;
 • onpartijdig;
 • gericht op samenwerking.

Vaardigheden

 • sociale en contactuele vaardigheden;
 • uitdrukkings- en communicatieve vaardigheden;
 • analytische, reflecterende en adviesvaardigheden;
 • bemiddelingsvaardigheden;

Kennis

 • minimaal hbo denk- en werkniveau;
 • relevante wet- en regelgeving;
 • ontwikkelingen in de zorg;
 • rechten en plichten (en rechtspositie) van cliënten, naasten, vertegenwoordigers en zorgaanbieders;
 • klachtrecht en klachtprocedures (intern en extern);
 • beroepshouding van de klachtenfunctionaris;
 • principes en methoden van communicatie, gespreksvoering, onderhandeling en advisering, conflicthantering en bemiddeling;
 • beleids- en besluitvormingsprocessen binnen organisaties.

Specifiek voor de klachtenfunctionaris Limburg

 • kennis van de regio; en bij voorkeur ook van het dialect;
 • in staat zich in te leven in en aansluiting te vinden bij mensen met een beperking en hun omgeving.

In onze selectie geven we de voorkeur aan kandidaten met een relevante opleiding en met ervaring in een vergelijkbare functie binnen een zorgorganisatie. Het is bovendien een pré wanneer je als klachtenfunctionaris geregistreerd staat op het Registerplein.

Contact

Gemotiveerde reacties inclusief een cv met pasfoto ontvangen we graag uiterlijk 3 maart 2023 per e-mail: info@cbkz.nl of per post: CBKZ, Molenstraat 30, 4201 CX Gorinchem.