Voorziet het abonnement ook in een geschilleninstantie?

Nee. We vinden het belangrijk dat de rol van klachtenfunctionaris gescheiden blijft van de rol van erkende geschilleninstantie. Lees hierover meer in onze blog ‘Keurt de slager zijn eigen vlees?’. We adviseren onze opdrachtgevers zich rechtstreeks te registreren bij een van de geschilleninstanties. Desgewenst denken we daarin graag met u mee.