Wat is de looptijd van het abonnement?

Het abonnement heeft een looptijd van één jaar, tenzij hierover andere afspraken worden gemaakt.