Is een externe klachtenfunctionaris verplicht?

Als de zorg die u verleent onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) valt, dan is uw organisatie verplicht om een klachtenfunctionaris aan te stellen. Een zorginstelling kan er ook voor kiezen een eigen medewerker aan te stellen als klachtenfunctionaris. Ook als u niet onder de Wkkgz valt, is het aanstellen van een klachtenfunctionaris raadzaam.