Renske Krispijn MSc CMC

calamiteitenonderzoeker

Als extern calamiteitenonderzoeker werk ik graag samen met medewerkers van de organisatie waar ik het onderzoek voor verricht. Zij kennen de organisatie van binnenuit. Ik ga in mijn onderzoek objectief en integer te werk. Ik help de medewerkers van de organisatie graag om vanuit mijn onderzoek een vertaalslag te maken naar verbetermaatregelen waar de organisatie ook echt iets aan heeft.

Mijn werkzaamheden pak ik gestructureerd aan. Ik start altijd met een gezamenlijke bijeenkomst en stel daarna een planning op voor het onderzoek. Zo wordt voor de organisatie en mijzelf duidelijk wat onze verwachtingen over en weer zijn en natuurlijk ook wat ons te doen staat. Ik doe wat ik zeg en ik zeg wat ik doe. Daardoor ben ik een betrouwbare partij voor organisaties. Ik hoor vaak terug dat ik laagdrempelig ben in het contact. Medewerkers voelen zich hierdoor snel vertrouwd met mijn aanpak en werkwijze. Die stem ik af op de wensen van de organisatie zonder afbreuk te doen aan mijn onafhankelijke rol. Mijn jarenlange ervaring als hoofdonderzoeker in een gehandicaptenzorginstelling komt hierbij goed van pas. Ook in andere (zorg)organisaties voel ik mij snel thuis.

Mijn expertise ligt in het verrichten van onderzoek ten behoeve van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vanuit de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Ik ga graag voor uw organisatie aan de slag!