Lenny van den Brink

Vertrouwenspersoon

Een luisterend oor, betrokkenheid en zorgvuldigheid. Dat is wat Lenny van den Brink te bieden heeft aan mensen in lastige situaties. Lenny van den Brink heeft een veelzijdige carrière achter de rug. Ze begon in het onderwijs en werd daarna jeugdleider bij het CNV en bij de Protestantse Kerk. Ze was hoofd van de communicatie-afdeling van de Protestantse kerk en werd vervolgens coördinator van het meldpunt seksueel misbruik in de kerk (SMPR). Lenny studeerde arbeids- en organisatiepsychologie en rondde ook de opleiding tot vertrouwenspersoon af. Ze is sinds 2020 met pensioen en zet nu haar brede ervaring en professionele deskundigheid in als extern vertrouwenspersoon voor CBKZ.  

Medewerkers van organisaties die bij CBKZ zijn aangesloten kunnen bij Lenny terecht met vragen over ongewenste omgangsvormen op de werkvloer, zoals ongewenste intimiteiten, pesten, agressie en discriminatie. Ook met vermoedens van misstanden, fraude en ander niet-integer gedrag op de werkvloer kunnen mensen bij Lenny terecht. Behalve een luisterend oor, vinden zij bij Lenny ook een scherp oog. Zij overziet de situatie, brengt oplossingen in kaart, helpt bij het maken van keuzes en begeleid ook bij de uitvoering daarvan. Uit elke situatie is een uitweg mogelijk, daarvan is Lenny overtuigd. Creatief als ze is, zoekt ze altijd naar nieuwe wegen en helpt ze mensen om uit een wirwar aan gevoelens en gedachten de kernvragen en -behoeften te destilleren. 

Lenny: “Ik doe dit werk met veel plezier, ook al zijn de thema’s vaak moeilijk. Ik vind het een voorrecht mensen te helpen in situaties die alleen moeilijk te hanteren zijn.”