Chris Berghuis

Adviseur klachtenmanagement en klachtenbehandelaar 

Na het behalen van mijn onderwijsbevoegdheid, raakte ik geïnteresseerd in het recht. Ik haalde een aantal WO-certificaten rechtswetenschappen. Daarna werkte ik zo’n 25 jaar als trainer, adviseur en projectleider bij twee landelijke welzijnsorganisaties.

In 2006 stapte ik over naar een regionale eerstelijns zorginstelling. Mijn opdracht was om niet alleen het kwaliteitsbeleid, maar ook een klachtenmanagementsysteem te ontwikkelen. Het kwaliteitsbeleid dat ik ontwikkelde, werd bekroond met een HKZ-certificering.

Tijdens mijn loopbaan heb ik mij meer en meer toegelegd op klachtbehandeling, gewerkt aan de implementatie van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en me bezig gehouden met analyse van incidenten en calamiteiten. Door de jaren heen heb ik mij verder geschoold op onder andere gezondheidsrechtelijk terrein.

Als adviseur klachtenmanagement bij CBKZ heb ik niet alleen aandacht voor de organisatorische, maar zeker ook voor de menselijke kant van de klachtbehandeling. Tussen klachten en kwaliteitsverbetering ligt een duidelijke relatie. Ik hoop dat ik via mijn werk kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering in de zorg.

Chris Berghuis