Chris Berghuis

Adviseur klachtenmanagement en klachtenbehandelaar 

Mijn werkzame leven ben ik begonnen voor de klas, maar de juridische wereld trok mij ook aan. Ik deed een studie rechten en kwam al snel terecht in de zorg. Eerst als trainer en adviseur, later werkte ik als projectleider bij grote landelijke welzijnsorganisaties.  

In 2006 stapte ik over naar een regionale eerstelijns zorginstelling. Mijn opdracht was om niet alleen het kwaliteitsbeleid, maar ook een klachtenmanagementsysteem te ontwikkelen. Het kwaliteitsbeleid dat ik ontwikkelde, werd beloond met een HKZ-certificering. Tussen klachten en kwaliteitsverbetering ligt een duidelijke relatie, in de loop der jaren is daar gelukkig steeds meer aandacht voor gekomen.  

Tijdens mijn loopbaan heb ik mij meer en meer toegelegd op klachtbehandeling, gewerkt aan de implementatie van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en me bezig gehouden met analyse van incidenten en calamiteiten. Door de jaren heen heb ik mij verder geschoold op onder andere gezondheidsrechtelijk terrein. 

Wat mij drijft, is dat ik de kwetsbare mens een stem wil geven. Daarom heb ik als adviseur klachtenmanagement bij CBKZ niet alleen aandacht voor de organisatorische, maar zeker ook voor de menselijke kant van de klachtbehandeling. Als ik via mijn werk ook nog kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering in de zorg, is mijn missie geslaagd.  

Chris Berghuis