Mr. Bep van Dijk

Klachtenbehandeling en calamiteitenonderzoek

Mijn ambitie is het leveren van een bijdrage aan een verantwoorde zorgverlening waarin de inbreng van cliënt en van hulpverlener zo goed mogelijk tot hun recht komen.

Bij mijn werkzaamheden kan ik gebruik maken van een ruime ervaring die ik op het gebied van calamiteitenonderzoek en behandeling van klachten heb opgedaan als voorzitter of als ambtelijk secretaris van klachten- en onderzoekscommissies in diverse velden van de gezondheidszorg.

Verder verdiep ik me graag in de wetsgeschiedenis van wetten op mijn vakgebied. Dit geeft goed inzicht in de achtergrond van een bepaalde wet. Dat vind ik van belang bij het geven van adviezen en trainingen.

Mijn expertise ligt vooral op het gebied van klachtenmanagement, calamiteitenonderzoek en gezondheidszorgwetgeving, waaronder de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.