Angeli van der Hoeven - BA

Klachtenfunctionaris en trainer

In mijn werk heb ik veel te maken met emoties. Soms zitten partijen zo vast in hun eigen overtuigingen dat ze zelf de oplossing niet meer kunnen zien. Het geeft mij veel voldoening om mensen een uitweg te bieden bij geschillen. Dat kan zijn tussen twee mensen of tussen (grote) groepen van mensen. En zowel bij kleine als grote geschillen. Daarbij ben ik erop gericht om, los van juridische aspecten en regels, te werken aan praktische oplossingen. Ik luister onafhankelijk en onpartijdig naar het verhaal van alle betrokkenen. Daarnaast zorg ik voor professionele procesbegeleiding.