De kwaliteit van zorg en de cliënttevredenheid vergroten door effectief klachtenmanagement en incidentenbeleid.

Over CBKZ

Het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) staat zorgaanbieders terzijde met jarenlange ervaring op het gebied van klachtenmanagement en incidentenbeleid. We helpen hen te voldoen aan de wettelijke eisen en bieden professionele ondersteuning bij de onafhankelijke afwikkeling van klachten en bij het omgaan met incidenten en calamiteiten. Dit doen we onder andere door zorgorganisaties te leren luisteren naar feedback en na te gaan waar handelingen fout zijn gegaan. Door hier op in te spelen kan de kwaliteit van zorg en de cliënttevredenheid worden vergroot.

Met zeventien medewerkers heeft het CBKZ een aantrekkelijke bureaugrootte. We weten ons betrokken bij onze opdrachtgevers en beschikken over actuele kennis van de wetgeving en kennis van zaken, waardoor we ook complexere vraagstukken kunnen behandelen. Naast ons kernteam brengen tal van deskundigen uit de zorg- en welzijnssector hun expertise in.

We bieden zowel kleine als grote zorgaanbieders oplossingen op maat. Daarbij laten we ons leiden door onze kernwaarden: relatiegericht, verantwoordelijk en toegewijd. Uiteraard werkt het CBKZ daarbij volgens de eisen van vertrouwelijkheid en geheimhouding.

CBKZ is een handelsnaam van Centraal Bureau voor Klachtenmanagement B.V.

Over CBKZ

DE MENSEN VAN HET CBKZ

Mr. Annelies van der Ham

adviseur, klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon

Alie de Hoog

adviseur klachtenmanagement, klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon

Angeli van der Hoeven - BA

klachtenfunctionaris en trainer

Patricia de Bie

managementassistente

Mr. Mandy Vlasveld

adviseur klachtenmanagement en klachtenfunctionaris

Mr. Ronald Kitsz

adviseur klachtrecht en gezondheidsrecht

mr. Clara Bröcker

klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon

Chris Berghuis

adviseur klachtenmanagement en klachtenbehandelaar

Drs. Sonja de Moor

adviseur klachtenmanagement en mediator

Drs. Anneke den Hertog

organisatiepsycholoog, trainer en mediator

Mr. Bep van Dijk

Klachtenbehandeling en calamiteitenonderzoek

Marga van Wiggen

calamiteitenonderzoeker

Mr. Lise Otterman

adviseur gezondheidsrecht en klachtbehandeling

Liesbeth Schagen

klachtenfunctionaris

Lenny van den Brink

Vertrouwenspersoon

Mr. drs. Colet Bouman

klachtbehandelaar en adviseur gezondheidsrecht

REGIONALE KLACHTENFUNCTIONARISSEN

Naast ons landelijke kernteam van CBKZ werken we regionaal samen met klachtenfunctionarissen die verspreid over Nederland wonen. Deze zijn via het CBKZ inzetbaar als uw (externe) klachtenfunctionaris. Alle klachtenfunctionarissen hebben een opleiding tot klachtenfunctionaris gevolgd en zijn in het bezit van een actuele VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag).

Waar wij werken

Ons kantoor bevindt zich in de prachtige binnenstad van Gorinchem. We kijken vanaf onze werkvloer uit op een historisch pand waar koning Lodewijk Napoleon (1809) en koning Willem I (1815) hebben gelogeerd. Een bijzonder inspirerende werkomgeving. We delen het pand met onze initiatiefnemer Adviesbureau Transmissie en werken samen met betrokken en gemotiveerde collega's. Tijdens onze kantooruren hebben we veelvuldig contact met boeiende organisaties die impact hebben op de samenleving. 

WIJ WERKEN VOOR

Het CBKZ werkt voor klanten in heel Nederland, zowel voor instellingen als voor zelfstandige beroepsbeoefenaars. Wij werken onder andere voor:

Distintio
Moria
De Hoop ggz
Sint Antonius Ziekenhuis