Bent u op zoek naar een externe klachtenfunctionaris? Of wilt u naast uw interne klachtenfunctionaris gebruik kunnen maken van een externe klachtencommissie? Ook voor de professionele uitvoering van de behandeling van uw klachten kunt u bij het CBKZ terecht.

Wij bieden de volgende diensten:

 1. Externe klachtenfunctionaris
  Volgens de wet (Wkkgz) zijn zorginstellingen verplicht een klachtenfunctionaris aan te stellen. Een zorginstelling kan voor de personele invulling van de klachtenfunctionaris een beroep doen op een deskundige van het CBKZ die thuis is in de wetgeving en bekend met de inhoud van de zorg. Dit is ook een goede optie als de zorginstelling zelf (tijdelijk) geen medewerker met de juiste kwalificaties in huis heeft. De klachtenfunctionaris wordt pas ingezet als er daadwerkelijk bemiddeling of klachtbehandeling nodig is. Dé manier voor u als zorgaanbieder om efficiënt en effectief aan de eis van de Wkkgz te voldoen. Lees meer.

Bent u zelf klachtenfunctionaris, maar kunt u ondersteuning gebruiken bij uw functie? Bekijk dan ons aanbod voor het organiseren van klachtenmanagement.

 1. Externe onafhankelijke klachtencommissie
  Bij complexere klachten kunt u via het CBKZ een onafhankelijke klachtencommissie inschakelen. Niet alle klachten lenen zich er immers voor om afgehandeld te worden door een (interne) klachtenfunctionaris. Een dergelijke klachtencommissie bestaat uit professionals met ruime ervaring in de zorg, onder voorzitterschap van een jurist. Alle leden nemen op persoonlijke titel zitting in de commissie.
 1. Calamiteitenonderzoek
  Waar zorg wordt verleend, kunnen er ook zaken mis gaan. Mogelijk heeft u in deze gevallen behoefte aan een extern en onafhankelijk calamiteitenonderzoek. Het CBKZ helpt zorgorganisaties als extern deskundige bij calamiteitenonderzoek. Het onderzoek leidt tot een rapportage en aanbevelingen. Lees meer.
 1. Abonnementen
  Voor de beschikbaarstelling van een externe onafhankelijke klachtenfunctionaris kunt u bij het CBKZ een abonnement nemen. Daarmee bent u altijd verzekerd van een vakkundige behandeling van klachten van uw cliënten. Bij dit abonnement hoort ook een periodieke managementrapportage, een jaarlijkse evaluatie en de beschikbaarstelling van een helpdesk voor algemene vragen over klachtrecht en klachtenmanagement. Het CBKZ biedt dit abonnement om uw klachtenmanagement op een hoger peil te brengen. Het abonnement kan daarnaast worden uitgebreid met de beschikbaarstelling van een gekwalificeerde klachtencommissie. 

Meer weten over het CBKZ?

Bel voor meer informatie: 0183 – 682829 of neem contact met ons op via het contactformulier.