Bent u op zoek naar hoe u uw klachtenmanagement goed kunt inrichten zodat het voldoet aan de wettelijke voorwaarden? Het CBKZ helpt u bij dit traject. Van het ontwikkelen van klachtenbeleid, het maken van een klachtenregeling, tot en met de keuze tussen een interne of externe klachtenfunctionaris. 

Wij bieden de volgende diensten aan:

 • Ontwikkeling klachtenbeleid
  Organisaties die willen leren van hun klachten, kunnen daarvoor doelstellingen formuleren in hun klachtenbeleid. Ambities kunnen op verschillende terreinen liggen. Bijvoorbeeld het klantgericht afhandelen van  klachten, het ontwikkelen van een laagdrempelige mogelijkheid voor het indienen van klachten of het terugdringen van klachten. Het CBKZ helpt u graag bij het ontwikkelen van een op maat gesneden klachtenbeleid voor uw organisatie.
 • Ontwikkeling klachtenregeling
  Volgens de Wkkgz moet een klachtenregeling schriftelijk worden vastgelegd. Het CBKZ helpt u bij het opstellen van een klachtenregeling die voldoet aan de wettelijke eisen. Uiteraard is het mogelijk specifieke wensen vanuit uw organisatie toe te voegen.
 • Trainingen
  Het CBKZ biedt trainingen voor klachtenfunctionarissen in de zorg en voor leden van klachtencommissies. In deze trainingen behandelen we de ins en outs van het klachtrecht in de zorgsector. Ook is er ruime aandacht voor het opdoen van communicatie- en mediationvaardigheden. Ook zijn er kennistafels voor bestuurders en beleidsmakers rondom klachtenmanagement en klachtrecht. Lees meer.
 • Advies aansluiting geschilleninstantie

Zorgorganisaties zijn volgens de Wkkgz verplicht zich aan te sluiten bij een door de minister erkende geschilleninstantie. Indien klager niet tevreden is met de afhandeling van de klacht dan wel de termijnen voor afhandeling zijn overschreden of als van klager en/of aangeklaagde in redelijkheid niet kan worden verlangd dat een klacht onder de gegeven omstandigheden door de klachtenfunctionaris wordt behandeld, bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan voornoemde geschilleninstantie. Er is inmiddels een heel aantal geschilleninstanties door het ministerie van VWS erkend. Maar hoe weet u nu bij welke geschilleninstantie u zich het beste kunt aansluiten? Het CBKZ adviseert u graag bij het maken van een keuze. Omdat het CBKZ op geen enkele wijze betrokken is bij de uitvoering van de geschilleninstanties, kunnen wij een volledig onafhankelijk advies geven.

 • Communicatieproducten rondom klachtenmanagement
  Het is van belang dat uw cliënten op de hoogte zijn van de klachtenregeling en weten waar ze terechtkunnen met hun klacht. Het CBKZ helpt u om de klachtenregeling bij hen onder de aandacht te brengen. Dat doen we door heldere teksten voor uw website te maken waarin de klachtenregeling wordt uitgelegd. Daarnaast helpen we u met andere communicatiemiddelen om de regeling bij diverse doelgroepen onder de aandacht te brengen, zoals het ontwikkelen van een klachtenfolder.
 • Jaarverslag Klachten
  Elke organisatie doet er goed aan een Jaarverslag Klachten op te stellen. In een Jaarverslag Klachten staat hoeveel en welk soort klachten er zijn binnengekomen en afgedaan. Naast alle cijfers staat er een toelichting in het jaarverslag en een overzicht van de ondernomen verbeteractiviteiten. Wij kunnen voor u een (geanonimiseerd) Klachtenjaarverslag opstellen. Desgewenst kunnen wij ook een publieksversie voor u maken.
 • Klankbordfunctie
  Het CBKZ heeft een helpdesk voor het telefonisch of per mail stellen van algemene vragen over klachtrecht en klachtenmanagement. Indien gewenst kunt u deze dienst bij ons afnemen zodat u bij ons gedurende het jaar bij (meer complexe) vragen rondom klachtenmanagement met één van onze adviseurs kunt sparren.
 • Klachtenmonitor
  Met de klachtenmonitor van het CBKZ krijgt u een scherp beeld van de ingediende klachten. Hiermee heeft u tijdig inzicht in structurele problemen. Met deze aanpak voorkomt u nieuwe klachten (én kosten) en houdt u cliënten tevreden. Inzichtelijk maken van ingediende klachten om structurele problemen tijdig in beeld te krijgen en klachten te voorkomen.
 • Jaarlijkse check klachtenmanagement
  Jaarlijkse kunnen wij uw klachtenregeling checken n.a.v. nieuwe wettelijke verplichtingen of organisatorische veranderingen.
 • Abonnementen
  Voor de beschikbaarstelling van een externe onafhankelijke klachtenfunctionaris kunt u bij het CBKZ een abonnement nemen. Daarmee bent u altijd verzekerd van een vakkundige behandeling van klachten van uw cliënten. Bij dit abonnement hoort ook een periodieke managementrapportage, een jaarlijkse evaluatie en de beschikbaarstelling van een helpdesk voor algemene vragen over klachtrecht en klachtenmanagement. Het CBKZ biedt dit abonnement om uw klachtenmanagement op een hoger peil te brengen. Het abonnement kan daarnaast worden uitgebreid met de beschikbaarstelling van een gekwalificeerde klachtencommissie.

Meer weten?
Bel voor meer informatie: 0183 – 682829 of neem contact met ons op via het contactformulier.

Meer weten over het CBKZ?

Bel voor meer informatie: 0183 – 682829 of neem contact met ons op via het contactformulier.