Klachtenbehandeling

Met de introductie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) gelden nieuwe regels voor de behandeling van klachten in zorginstellingen. Het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) helpt u graag bij het toepassen van de nieuwe regels. We ondersteunen u met het beschikbaar stellen van een klachtenfunctionaris, een klachtencommissie en het opstellen van een klachtenregeling. Het CBKZ kan ook iets voor u betekenen als er een onafhankelijk onderzoek is vereist.

De klachtenfunctionaris

Volgens de wet (Wkkgz) zijn zorginstellingen verplicht een klachtenfunctionaris aan te stellen. Deze functionaris helpt een ontevreden cliënt bij het formuleren van een klacht en onderzoekt de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. De wet is vooral gericht op bemiddeling bij klachten. Het is noodzakelijk dat de klachtenfunctionaris vaardigheden heeft en ontwikkelt op het gebied van mediation. Uiteraard is actuele kennis van gezondheidsrecht onmisbaar. Het CBKZ kan voor u het volgende betekenen:

Onafhankelijke klachtencommissie

Bij complexere klachten kunt u via het CBKZ een onafhankelijke klachtencommissie in het leven roepen. Niet alle klachten lenen zich er namelijk voor om afgehandeld te worden door een klachtenfunctionaris. Een dergelijke klachtencommissie bestaat uit professionals met ruime ervaring in de zorg, onder voorzitterschap van een jurist. Alle leden nemen op persoonlijke titel zitting in de commissie.

Abonnement

Voor diensten op het gebied van klachtbehandeling kunt u bij het CBKZ een abonnement nemen. Daarmee bent u altijd verzekerd van een vakkundige behandeling van klachten van uw cliënten. U kunt ook kiezen voor een maatwerkoplossing die past bij uw specifieke wensen.

Meer weten?

Bel voor meer informatie: 0183 - 682829 of neem contact met ons op via het contactformulier.

Wat kan het CBKZ voor u betekenen?

Op het gebied van klachtbehandeling helpen we u graag verder met:

  • Inzet van een klachtenfunctionaris (ook tijdelijk)
  • Training klachtenfunctionaris
  • Training klachtencommissie
  • Onafhankelijke klachtencommissie

Meer weten

Neem contact op als u meer wilt weten over het inrichten van het klachtenmanagement in uw organisatie.

neem contact op