Verzoek om schadevergoeding? Ga praten!

  • Bericht auteur:

Gaat er iets mis met de zorgverlening? Door hooggespannen verwachtingen, een complicatie of een fout? Dan kunt u te maken krijgen met een klacht van een cliënt. Vaak eist de cliënt ook een schadevergoeding. Wij merken dat zorgverleners dan meestal terughoudend reageren en verwijzen naar de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ze komen snel terecht in een juridisch traject met claims als gevolg. Escalatie voorkom je door juist wél het gesprek aan te gaan en de cliënt tegemoet te komen met een open houding.

Goede relatie en betere kwaliteit van zorg

Als je open het gesprek aangaat, je inleeft in de situatie van de cliënt en een goede uitleg geeft, accepteert een cliënt eerder dat zaken niet goed zijn gelopen. Door zo’n gesprek leer je ook als zorgverlener waar het mis gaat. Zo kun je de kwaliteit van zorg verbeteren.

Door excuus erken je nog geen aansprakelijkheid

De Gedragscode Openheid medische incidenten Medische Aansprakelijkheid (GOMA) adviseert zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan en, waar gepast, excuses te maken. Je erkent geen aansprakelijkheid wanneer je fouten toegeeft of zegt dat het anders had gemoeten. En je verplicht je hiermee dus niet om eventuele schadevergoeding te betalen.

Wet verplicht tot zorgvuldig onderzoek

Sinds de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) van kracht is, zijn zorgverleners verplicht om alle klachten zelf te onderzoeken. Ook als er een verzoek is om schadevergoeding. De zorgverlener mag niet zomaar verwijzen naar de schadeverzekeraar. Doel van deze wet is dat cliënten zich gehoord voelen. Ze hebben vaak behoefte aan uitleg, excuses en willen voorkomen dat een ander hetzelfde overkomt. De wet stimuleert zorgverleners tot het verbeteren van hun zorgkwaliteit. Zorgverleners zijn nu zelfs verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling van een claim. Dit is namelijk onderdeel van de behandelrelatie tussen cliënt en zorgverlener, aldus de tuchtrechter. Ze kunnen hierbij wel advies vragen aan de schadeverzekeraar.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over een goede klachtenafhandeling? Neem contact met ons op.

Training ‘Klachtenfunctionaris in de zorg’

Werkt u als klachtenfunctionaris bij een zorginstelling en wilt u zich verder professionaliseren? Volg de training ‘Klachtenfunctionaris in de Zorg’.

Meer informatie

Sonja de Moor

adviseur klachtenmanagement en mediator