Aanbieder van meerdere vormen van zorg? Vergeet de klachtencommissie niet!

  • Bericht auteur:

Instellingen in de jeugdzorg moeten alle zeilen bijzetten om het transformatieproces in hun sector te managen. Niet verwonderlijk dat er even minder aandacht is voor de rol van de klachtencommissie in het klachtenmanagement. En dat is jammer, want het goed afhandelen van klachten door een deskundige commissie draagt bij aan de kwaliteit van de zorg. Bovendien is een klachtencommissie verplicht op grond van de Jeugdwet. Dubbele reden om alert te zijn.

Omslachtig, maar je hebt weinig keus

Met de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) per 1 januari 2016 geldt voor het gros van de zorgaanbieders niet langer de verplichting om een klachtencommissie te hebben. Aanbieders van uitsluitend Wlz- en Zvw-zorg bijvoorbeeld kunnen volstaan met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Als deze zorgaanbieders ook jeugdzorg leveren ligt dat anders. Want voor het onderdeel jeugdzorg vallen ze onder de Jeugdwet en die stelt nog altijd een klachtencommissie verplicht. Lees artikel 4.2.1 lid 2 sub a er van de Jeugdwet maar op na. Misschien omslachtig, maar met een wettelijke verplichting heb je als aanbieder van meerdere vormen van zorg weinig keus.

Op orde brengen

In onze praktijk zien we dat zorginstellingen die Wlz of Zvw-zorg én jeugdzorg leveren deze verplichting nogal eens over het hoofd zien. Als u dit onderdeel van het klachtenmanagement in uw organisatie (weer) op orde wilt brengen, kan het CBKZ u verder helpen. Wij kunnen bijvoorbeeld een onafhankelijke klachtencommissie instellen, met deskundige zorgprofessionals onder voorzitterschap van een ervaren jurist.

U kunt er ook voor kiezen zelf een klachtencommissie in het leven te roepen. In dat geval kan het zinvol zijn als klachtencommissie gezamenlijk een training te volgen. De training schetst het juridische kader en de actuele ontwikkelingen. Ook casuïstiek en vaardigheden komen aan de orde. Alles met het doel om u te helpen klachten vlot en deskundig af te handelen.

Training ‘Klachtenfunctionaris in de zorg’

Werkt u als klachtenfunctionaris bij een zorginstelling en wilt u zich verder professionaliseren? Volg de training ‘Klachtenfunctionaris in de Zorg’.

Meer informatie

Sonja de Moor

adviseur klachtenmanagement en mediator