Vragen? Bel: 0183 - 682829

Een externe klachtenfunctionaris regel je bij het CBKZ!

Volgens de wet (Wkkgz) moeten zorgaanbieders beschikken over een klachtenfunctionaris. Maar lang niet alle zorgaanbieders hebben de mogelijkheid een eigen klachtenfunctionaris aan te stellen. Via het CBKZ kunt u gebruik maken van een externe klachtenfunctionaris. 

Zowel grote als kleine zorgaanbieders, maar ook zelfstandige beroepsbeoefenaars kunnen voor de personele invulling van de klachtenfunctionaris een beroep doen op een deskundige van het CBKZ die thuis is in de wetgeving en bekend met de zorg. Dit is ook een goede optie als u (tijdelijk) geen medewerker met de juiste kwalificaties in huis heeft. De klachtenfunctionaris wordt ingezet als er daadwerkelijk bemiddeling of klachtbehandeling nodig is. Dé manier voor u als zorgaanbieder om efficiënt en effectief aan de eis van de Wkkgz te voldoen. 

Onafhankelijk en onpartijdig

Klachtenfunctionarissen van het CBKZ zijn niet in dienst van een zorginstelling. Dit betekent dat zij cliënten met een klacht onafhankelijk en onpartijdig kunnen bijstaan. Zij helpen hen bij het formuleren van de klacht en onderzoeken de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Onze klachtenfunctionarissen komen niet in een loyaliteitsconflict met u als werkgever en kunnen daarom objectief omgaan met de ingediende klacht. 

Tijdelijke klachtenfunctionaris

Het kan natuurlijk voorkomen dat uw eigen klachtenfunctionaris om wat voor reden (zwangerschap, ziekte, beëindiging dienstverband, enz.) niet in staat is zijn of haar werkzaamheden uit te voeren. In dat geval kunt u ervoor kiezen tijdelijk met een klachtenfunctionaris van het CBKZ te werken.

Training en opleiding

Een zorginstelling kan er ook voor kiezen een eigen medewerker aan te stellen als klachtenfunctionaris. Het CBKZ biedt diverse trainingen aan om deze medewerker de benodigde vaardigheden en juridische kennis bij te brengen. Het is mogelijk eigen voorbeelden als casus in de training te verwerken. Daarnaast leert uw medewerker veel van de ervaringen van anderen. 

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Vraag vrijblijvend een offerte aan over de inzet van een externe klachtenfunctionaris voor uw organisatie. 

Ondersteuning en advies

Heeft u vragen over de nieuwe Wkkgz-regels of over de verbetering van klachtenmanagement in uw organisatie? Onze adviseurs helpen u graag verder!  Bel 0183 - 682829 of mail info@cbkz.nl.

Onafhankelijke Klachtencommissie

Wij werken voor

Het CBKZ werkt voor klanten in heel Nederland, zowel voor instellingen als voor zelfstandige beroepsbeoefenaars. Wij werken onder andere voor:

Moria
Leger Des Heils
Siriz
Distintio
De Hoop ggz
Sluit Menu