Calamiteitenrapportage: invuloefening of collectief leerproces?

  • Bericht auteur:

Als zorgaanbieder vult u bij een calamiteit een rapportage in voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Uit onderzoek van afgelopen juni blijkt dat de IGJ vooral nadruk legt op het systematisch beoordelen van de rapportages. Risico is dat het schrijven van calamiteitenrapportages een invuloefening wordt: Een doel op zich, met weinig ruimte om echt te leren van de calamiteit.

Start van een leerproces

Het gaat er om een goede balans te vinden tussen de kracht van de voorspelbaarheid van een werkwijze en de ineffectieve ritualisering ervan. De onderzoekers bevelen de IGJ aan om het leerproces te stimuleren, de burger centraal te stellen en meer samenhang te brengen in de inspectiemethoden. De nadruk ligt nu nog te veel op het systematisch beoordelen van de rapportages. In de toekomst is meer aandacht nodig voor het leren van een calamiteit, zowel bij de IGJ als ook binnen de sector. Zo wordt een rapportage de start van een collectief leerproces.

Meldplicht

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders om calamiteiten te melden en te onderzoeken. Zo kan van incidenten geleerd worden en kunnen ze mogelijk in de toekomst voorkomen worden. Van een calamiteit is sprake als onbedoelde gebeurtenissen in de zorg hebben geleid tot de dood of ernstige schade van een cliënt. Nu de meldplicht is uitgebreid naar meer soorten zorgaanbieders, vraagt dit ook meer van de capaciteit van de IGJ.

Meer informatie

Begin juni 2018 publiceerde de Erasmus School of Health Policy & Management in samenwerking met het NIVEL en IQ healthcare het rapport Kennissynthese calamiteitentoezicht.

Meedenken?

Wilt u zich verder professionaliseren in het maken van klachtenrapportages? Neem gerust contact met ons op.

Sonja de Moor

adviseur klachtenmanagement en mediator