Zorgvuldig onderzoek en rapportage met verbeterpunten

Waar zorg wordt verleend, kan er iets misgaan. De kans dat er ooit een incident plaatsvindt is reëel. Zeker als u met een kwetsbare doelgroep te maken heeft is de impact groot. Het kan voorkomen dat een cliënt slachtoffer wordt van geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Of dat er ongewilde privacygevoelige informatie openbaar komt. Ook kan een instelling kampen met kwaliteitsproblemen. Vaak gaan calamiteiten gepaard met veel politieke en media-aandacht.

In deze gevallen is het prettig als u kunt terugvallen op een deskundige die een extern en onafhankelijk calamiteitenonderzoek uitvoert. Ook als er geen klacht is ingediend is het raadzaam om een onderzoek in te stellen. Niet in de laatste plaats om ervan te leren.

Respectvol

Het CBKZ helpt zorgorganisaties als extern deskundige bij calamiteitenonderzoek. Afhankelijk van de ernst van het incident brengen we een externe onderzoekscommissie met meerdere deskundigen in. Bij een calamiteitenonderzoek gaan we discreet en zorgvuldig te werk met een respectvolle houding naar alle betrokkenen. We vragen door naar dieperliggende oorzaken en benoemen mogelijke problemen.

Aanbevelingen

In het onderzoek verrichten we documenten- en bureauonderzoek en voeren we gesprekken met betrokkenen. Het gaat om de vraag wat er mis is gegaan en of de juiste maatregelen genomen zijn. Het onderzoek leidt tot een rapportage en aanbevelingen. Het richt zich niet per se op waarheidsvinding; bij mogelijk strafbare feiten wordt dat in de regel overgelaten aan justitie.

PRISMA-analyse

Bij een onderzoek werken we via een vast stappenplan en zijn we alert op het afronden van de werkzaamheden binnen de kritische termijnen. Een van de onderzoeksmethoden die we toepassen is de PRISMA-analyse. PRISMA (Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis) is een systematische methode om incidenten te analyseren en in de toekomst te voorkomen.

Meer weten?

Bel voor meer informatie: 0183 – 682829 of neem contact met ons op via het onderstaande formulier.

Ondersteuning en advies

Heeft u vragen over de nieuwe Wkkgz-regels of over de verbetering van klachtenmanagement in uw organisatie? Onze adviseurs helpen u graag verder!  Bel: 0183 - 682829 of mail info@cbkz.nl.

Onafhankelijke Klachtencommissie

WIJ WERKEN VOOR

Het CBKZ werkt voor klanten in heel Nederland, zowel voor instellingen als voor zelfstandige beroepsbeoefenaars. Wij werken onder andere voor:

Moria
Leger Des Heils
Siriz
Distintio
De Hoop ggz