Hoe verder met de AVG?

  • Bericht auteur:

‘Het moment van de waarheid’, zo werd de ingangsdatum van de AVG door velen ervaren. Veel organisaties hebben keihard gewerkt om voor die datum zoveel mogelijk privacy-gerelateerde zaken te regelen. Inmiddels is het eerste stof neergedaald en is de ergste AVG-koorts getemperd. Tijd om orde op zaken te stellen: Hoe staan we ervoor en hoe kunnen we alles (nog beter) integreren in onze bedrijfsvoering, organisatiecultuur en beleidscyclus?

Een goede sparringpartner

Voor veel zorgorganisaties is het noodzakelijk een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Onze adviseur Johan Klein vervult deze rol voor een aantal van onze opdrachtgevers. Johan heeft de opleiding FG in de Zorg gevolgd en is lid van de beroepsvereniging NGFG. In overleg met de opdrachtgever stemmen we af hoe de rol van FG concreet wordt ingevuld. Doordat Johan bij verschillende organisaties over de vloer komt, heeft hij een goed beeld van hoe organisaties invulling geven aan hun privacybeleid. Opdrachtgevers ervaren het als een verademing om te kunnen sparren met iemand die verstand van zaken heeft en zicht heeft op de ontwikkelingen in zorg- en welzijnswereld.

Pak niet alles tegelijk op

Het advies dat Johan momenteel, zo kort na de ingangsdatum van de AVG, het meest geeft: Maak een middellange- en langetermijnplanning en pak niet alles tegelijk op. Hij constateert dat veel organisaties op stel en sprong geprobeerd hebben om alles op orde te krijgen voor de 25e mei. Nu is het tijd om vanaf een afstandje te kijken hoe de zaken zijn ingevoerd en of ze ook daadwerkelijk zijn geïmplementeerd en zullen beklijven in de organisatie. Zorg dat het noodzakelijke klaar is en neem daarna wat ademruimte. Vervolgens kun je, stap voor stap, thema’s verder uitdiepen en  verwerken in organisatieprocessen en beleidscycli.

Behoefte aan een sparringpartner of aan een externe FG? Neem gerust contact met ons op!