Jaarabonnement beschikbaarheid en inzet externe klachtenfunctionaris
Bij het CBKZ kunt u een abonnement afnemen voor de beschikbaarstelling en inzet van een externe klachtenfunctionaris. Dit kan voor u interessant zijn als u zelf intern geen klachtenfunctionaris wilt of kunt aanstellen. Ook als u wél een interne klachtenfunctionaris heeft, kan een externe klachtenfunctionaris soms nodig zijn. Bijvoorbeeld als de klacht een heel ingewikkelde casus betreft, of als de klacht over de klachtenfunctionaris of de directeur(-bestuurder) gaat. Het abonnement kan daarnaast worden uitgebreid met de beschikbaarheid van een gekwalificeerde klachtencommissie.

Wij vinden dat een klachtenfunctionaris niet alleen deskundig moet zijn, ook beschikbaarheid en bereikbaarheid zijn belangrijk. Daarom heeft het CBKZ een aanbod ontwikkeld in de vorm van een jaarabonnement klachtenfunctionaris op afroep. Met dit abonnement beschikt u over een klachtenfunctionaris die volgens uw eigen klachtenregeling werkt.  

Verbetering van de kwaliteit van uw klachtenmanagement
Daarnaast kunnen wij met dit abonnement uw klachtenmanagement op een hoger peil brengen. Want het basisabonnement bevat ook een periodieke managementrapportage, jaarlijkse evaluatie en een helpdesk voor algemene vragen over klachtrecht en klachtenmanagement.

Beschikbaarheid klachtenfunctionaris
In het abonnementstarief zijn de volgende werkzaamheden inbegrepen (die niet terug te voeren zijn op de behandeling individuele klachten):

 • Beschikbaarheid van een gekwalificeerde klachtenfunctionaris (en een plaatsvervanger).
 • Telefonische bereikbaarheid op werkdagen. Per e-mail 24/7 bereikbaar.
 • Een centraal telefoonnummer, gratis antwoordnummer en e-mailaccount.
 • Periodieke managementrapportage (elke zes maanden).
 • Jaarlijks evaluatie/voortgangsgesprek.
 • Helpdesk voor vragen van algemene aard over klachtrecht/-management voor uw organisatie.


Tarieven
Voor de hierboven beschreven beschikbaarstelling van een klachtenfunctionaris brengen wij jaarlijks een basisbedrag in rekening, afhankelijk van de grootte van uw organisatie.

 1. Organisaties tot 5 fte betalen een basisbedrag van € 240 per jaar. Dit geldt onder andere voor zelfstandige beroepsbeoefenaars (zoals fysiotherapeuten of psychologen).
 2. Voor kleine organisaties (van 5 tot 15 fte) brengen wij een bedrag van € 360 per jaar in rekening.
 3. Voor grote organisaties (> 15 fte) is het tarief op aanvraag beschikbaar.

Als cliënten geen beroep doen op de inzet van de klachtenfunctionaris, dan brengt het CBKZ behalve het abonnementstarief verder geen kosten in rekening.

Inzet klachtenfunctionaris bij daadwerkelijke klachten
Bij daadwerkelijke inzet van de klachtenfunctionaris (bijvoorbeeld als er een beroep van de klager op de klachtenfunctionaris wordt gedaan), geldt een uurtarief van € 85. Dit geldt voor alle werkzaamheden van de klachtenfunctionaris die voortvloeien uit de beschikbaarstelling, los van de vraag of ze bij u op locatie worden uitgevoerd. Zoals:

 • Informatie en advies aan klagers met betrekking tot het indienen van een klacht.
 • Bijstand bij het (schriftelijk) formuleren van de klacht.
 • Onderzoek naar de mogelijkheden om de klacht aan de orde te stellen.
 • Advies over eventuele andere klachtprocedures.
 • Bemiddeling.
 • Procesbegeleiding en voortgangsbewaking o.a. met het oog op de wettelijke termijnen.

Alle genoemde bedragen zijn op basis van het prijspeil 2017 en exclusief btw.