Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg

Het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) ondersteunt zorgorganisaties
met een professionele en onafhankelijke afwikkeling van klachten. 

Zorgverleners willen goede zorg verlenen. Toch kan het gebeuren dat een zorgontvanger niet tevreden is en een klacht indient. Een zorgvuldige afwikkeling van klachten kost tijd en energie en vraagt specifieke kennis van wet- en regelgeving. Het CBKZ steunt u graag bij uw klachtenmanagement.

Zorginstellingen kunnen profiteren van de kennis en ervaring die het CBKZ in huis heeft. Samen met u gaan we aan de slag om het klachtenmanagement efficiënt in te richten of te verbeteren en te integreren in het (kwaliteits-)beleid van uw organisatie. Ook kan het CBKZ uw klachtenmanagement (deels) overnemen door de inzet van een externe klachtenfunctionaris of klachtencommissie.

Gratis whitepaper - 'In 9 stappen een klachtenregeling die voldoet aan de Wkkgz'
Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet 'Klachten, kwaliteit en geschillen in de zorg' (Wkkgz) worden zorgaanbieders vanaf 1 januari 2017 verplicht diverse wijzigingen in hun klachtenregeling aan te brengen. Zo moeten zij een klachtenfunctionaris aanstellen en verplicht zijn aangesloten bij een geschilleninstantie. 

Wilt u weten welke stappen u moet ondernemen zodat uw klachtenregeling voldoet aan de Wkkgz? Vul uw gegevens in en ontvang gratis de whitepaper 'In 9 stappen een klachtenregeling die voldoet aan de Wkkgz'.

Gratis whitepaper over Wkkgz

Meer weten

Neem contact op als u meer wilt weten over het inrichten van het klachtenmanagement in uw organisatie.

neem contact op

Effectief klachtenmanagement

Het CBKZ biedt oplossingen om uw klachtenmanagement in de zorg op een hoger peil te brengen.

Professionele klachtenbehandeling

Voor de professionele uitvoering van de behandeling van uw klachten kunt u bij het CBKZ terecht.

Calamiteiten

Bij sommige incidenten in de zorg is het nodig een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren.

Trainingen

Voor klachtenfunctionarissen, bestuurders en klachtencommissies bieden wij diverse trainingen.

Laatste berichten

  • 19 januari 2017: Training klachtenfunctionaris in de zorg

    Bent u al helemaal klaar voor de Wkkgz? Zorgaanbieders zijn vanaf 1 januari 2017 verplicht om een klachtenfunctionaris aan te stellen en over een klachtenregeling te beschikken. Cliënten hebben recht op informatie over de prestaties van zorgaanbieders en alle medische fouten moeten voortaan gemeld worden aan de cliënt. Nu het begrip ‘zorg’ is opgerekt, hebben … Lees verder 19 januari 2017: Training klachtenfunctionaris in de zorg → Lees meer »
  • Waar blijven die geschilleninstanties?

    Alle zorgaanbieders moeten vanaf 1 januari 2017 beschikken over een klachtenbehandelaar. Ze moeten dan ook aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie. Bij zo’n instantie kunnen klagers terecht als ze het niet eens zijn met de klachtbehandeling door de zorgaanbieder. De geschilleninstantie is onpartijdig en kan een onafhankelijke, bindende uitspraak doen over de klacht. Ook kan … Lees verder Waar blijven die geschilleninstanties? → Lees meer »